Menu
KONGREYE DAVET

İlaç ve Tedavi Derneği 2015 yılında tedavi veya koruyucu hekimlik amaçlı kullanılan tüm ilaç, beslenme ürünü, OTC ürünü ve medikal malzemelerle ilgili akılcı kullanımını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz tarafından 21-25 Eylül 2022 tarihlerinde Concorde Kongre Merkezi, Bafra, KKTC’de "3. Uluslararası & 7. İlaç ve Tedavi Kongresi" düzenlenecektir.

Kongremizin amacı sık hasta gören hekimler başta olmak üzere tıbbi beslenme ürünü, medikal malzeme kullanımı ile ilgili hemşire, eczacı, beslenme uzmanı, dahiliye uzmanları, aile hekimleri dahiliye yan dalları uzmanları, nöroloji, psikiyatri, kardiyoloji, üroloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanları, KBB, ortopedi, kardiyoloji, dahiliye yan dalları, cerrahi branşlar, temel bilimler ve malnutrisyon ve sarkopeni alanındaki hekimlerin katılımını sağlamak ve son yenilikleri paylaşmaktır.

Kongremizde İlaç sanayiinin koşulsuz eğitim desteği ile birlikte sempozyumlar, workshoplar, kurslar, olgu atölyeleri şeklinde farklı formatlarda ve farklı salonlarda oturumlar düzenlenecek olup, hipertansiyon, diyabet, KOAH, dislipidemi, depresyon, demans, malnutrisyon, sarkopeni, osteoporoz, dispepsi, reflü, IBS, infeksiyonlar, vitaminler, spesefik moleküller, sigara ilaçları, bası yarası ürünleri, malnutrisyon ürünleri, yara bakım ürünleri, onkoloji - romatolojide - hematolojide - gastroenterolojide, aşılarda özel oturumlar gibi çok farklı alanlardan farklı salonlarda oturumlar da yer alacaktır.

Bilimsel birlikteliğin ve üst düzey akademik oturumların yanı sıra tedavi alanındaki tüm meslektaşlarımızı sosyal olarak da 21-25 Eylül 2022 tarihlerinde Concorde Kongre Merkezi, Bafra, KKTC’de bir araya getirmekten mutluluk ve onur duyacağız.

Kongrede görüşmek üzere...

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran

Menu
KURULLAR
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Kemal Ağbaht
Ayşen Akıncı
Francesco Colella Albino (İtalya)
Yavuz Altunkaynak
Mustafa Arıcı
Yeşim Beckmann
Bülent Bozkurt
Alp Çetin
Ebru Çılbır
Serdar Demir
Mutlu Doğanay

Alper Döventaş
Hakan Ekmekçi
İhsan Ertenli
Yunus Erdem
Osman Ersoy
Vedat Hamuryudan
Giray Kabakçı
Yahya Karaman
Kadir Karışmaz
Taylan Kav
Sadettin Kılıçkap

Sonay Özdemir
Lale Özışık
Gabriel Prada (Romanya)
Rupert Püllen (Almanya)
Banu Sarer Yürekli
Eylem Şahin Cankurtaran
Esra Uzaslan
Serhat Ünal
Gregor Veninsek (Slovenya)
Burcu Balam Doğu
İlhan Yetkin

*Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

DÜZENLEME KURULU

Ahmet Oğuz Ada
Yavuz Altunkaynak
Demir Bajin
Gorjoa Clara (Portekiz)
Roger Clarnette (Avustralya)
Alp Çetin
Johan Flaming (Hollanda)
Gaetan Gavazzi (Fransa)
Özgün İyigün
Agnieszka Kasiukiewicz (Polonya)

Taylan Kav
Pierre Olivier Lang (İsviçre)
William Molloy (İrlanda)
Semra Mungan
Esra Okuyucu
Ekrem Orbay
Karolina Piotrowicz (Polonya)
Susanna Rapo-Pylkkö (Finlandiya)
Dolores Sanchez-Rodriguez (Finlandiya)
Sevnaz Şahin

Yaprak Seçil
Yusuf Tamam
Oğuz Abdullah Uyaroğlu
Pınar Yıldız
Serdar Yıldız
Özge Yılmaz Küspeci
Nicolás Martínez Velilla (İspanya)
Burcu Balam Doğu
Arif Yüksel

*Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

Ahmet Oğuz Ada
Hilal Aksoy
Yavuz Altunkaynak
Teslime Ayaz
Duygu Ayhan Başer
Carlos Verdejo Bravo (İspanya)
Mustafa Cankurtaran
Roger Clarnette (Avustralya)
Helgi Holk (Estonya)
Iva Holmerova (Çekya)
Özgün İyigün

Abdulkadir Karışmaz
Agnieszka Kasiukiewicz (Polonya)
Taylan Kav
William Molloy (İrlanda)
Erdinç Nayır
Ekrem Orbay
Karolina Piotrowicz (Polonya)
Susanna Rapo-Pylkkö (Finland)
Olafur Samuelson (İzlanda)
Dolores Sanchez-Rodriguez (Belçika)
Yaprak Seçil

George Spatharakis (Yunanistan)
Sevnaz Şahin
Yusuf Tamam
Nil Tekin
Oğuz Abdullah Uyaroğlu
Nicolás Martínez Velilla (İspanya)
Burcu Balam Doğu
Hamit Yıldız
Pınar Yıldız
Serdar Yıldız
Arif Yüksel

*Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

Menu
BİLİMSEL PROGRAM

Yapım Aşamadadır...

Menu
KAYIT & KONAKLAMA

Yapım Aşamadadır...

Menu
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Yapım Aşamadadır...

Menu
GENEL BİLGİLER

Kongre İsmi
3. Uluslararası & 7. İlaç ve Tedavi Kongresi

Kongre Tarihi ve Yeri
3. Uluslararası & 7. İlaç ve Tedavi Kongresi, 21 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında Concorde Kongre Merkezi - Bafra, KKTC’de gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’dir.

Yaka Kartı
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Kongre Kayıt
Kayıt masası; 21-25 Eylül 2022 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

Web Sayfası
KKongre resmi internet sitesi olan www.ilacvetedavidernegi.org adresinden kongre programı, bildiri gönderme koşulları, kayıt konaklama ve transfer bilgileri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son gününde kayıt masasından verilecektir.

Transfer Ücretleri
Concorde Hotel– Kıbrıs Havaalimanı arası 21 Eylül 2022 tarihinde geliş ve 25 Eylül 2021 tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı gidiş-dönüş transfer ücreti : 950 ₺’ dir.

Bu tarihler dışında talep edilecek transferler kişi başı tek yön 550 ₺.

  • Özel transfer talepleriniz ile ilgili DMR Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.
  • Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  • Değişikliklerin en geç transfer saatinden 24 saat önce bildirilmesi halinde dikkate alınacağını önemle belirtiriz.
Menu
İLETİŞİM
Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Burcu Balam Doğu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Geriatri Bilim Balı
Tel: 0 312 305 15 38
bbdogu@yahoo.com