Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Burcu Balam Doğu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Geriatri Bilim Balı
Tel: 0 312 305 15 38
bbdogu@yahoo.com
Organizasyon Sekreteryası

Feniks Turizm
Turan Güneş Bulvarı, 713 Cad.
No: 9/13 Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 442 7040
itk@feniksturizm.com.tr
www.feniksturizm.com.tr