İlaç ve Tedavi Kongresi
19 - 23 Eylül 2018
Elexus Hotal, Girne, K.K.T.C.
Menu
KONGREYE DAVET

İlaç ve Tedavi Derneği 2015 yılında tedavi veya koruyucu hekimlik amaçlı kullanılan tüm ilaç, beslenme ürünü, OTC ürünü ve medikal malzemelerle ilgili akılcı kullanımını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz tarafından 19 – 23 Eylül 2018 tarihlerinde Elexus Hotel, Girne, K.K.T.C. “4. İlaç ve Tedavi Kongresi “düzenlenecektir.

Kongremizin amacı sık hasta gören ve sık reçete yazan hekimler başta olmak üzere tıbbi beslenme ürünü, medikal malzeme kullanımı ile ilgili hemşire, eczacı, beslenme uzmanı, sosyal hizmet uzmanları, dahiliye uzmanları, aile hekimleri dahiliye yan dalları uzmanları, nöroloji, psikiyatri, kardiyoloji, üroloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanları, malnutrisyon ve sarkopeni alanındaki hekimlerin katılımını sağlamak ve son yenilikleri paylaşmaktır.

Kongremizde İlaç sanayiinin koşulsuz eğitim desteği ile birlikte sempozyumlar, workshoplar, kurslar, olgu atölyeleri şeklinde farklı formatlarda ve farklı salonlarda oturumlar düzenlenecek olup, hipertansiyon, diyabet, KOAH, dislipidemi, depresyon, demans, malnutrisyon, sarkopeni, osteoporoz, dispepsi, reflü, IBS, infeksiyonlar, vitaminler, spesefik moleküller, sigara ilaçları, bası yarası ürünleri, malnutrisyon ürünleri, yara bakım ürünleri, onkoloji - romatolojide - hematolojide - gastroenterolojide,aşılarda özel oturumlar gibi çok farklı alanlardan farklı salonlarda oturumlar da yer alacaktır.

Bilimsel birlikteliğin ve üst düzey kaliteli oturumların yanı sıra tedavi alanındaki tüm meslektaşlarımızı sosyal olarak da Eylül sonunda Girne, K.K.T.C.'de Elexus Hotel'De bir araya getirmekten mutluluk ve onur duyacağız.

Kongrede görüşmek üzere

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran

Menu
KURULLAR
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Yavuz Altunkaynak
Mustafa Aras
Mustafa Cankurtaran
Serdar Demir
İhsan Ertenli

Yunus Erdem
Kadir Karışmaz
Taylan Kav
Sadettin Kılıçkap
İbrahim Kutluer

Sonay Özdemir
Uğraş Şahin
Eylem Şahin Cankurtaran
Serhat Ünal
Burcu Balam Yavuz

Menu
KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ 31 Ocak 2018 Öncesi 31 Ocak 2018 Sonrası
Uzman 1275 ₺ 1490 ₺
Asistan 850 ₺ 1065 ₺
Firma Temsilcisi 960 ₺ 1120 ₺
İnterdisipliner Grup* 650 ₺ 850 ₺
Erken kayıt ücretleri 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödeme yapılması durumunda geçerlidir.

*Hemşire, Eczacı, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı Fizyoterapist, Psikolog
 • Kayıt ücretine dahil olan hizmetler: Bilimsel oturumlara katılım, sosyal program katılımı ve kongre dokümanlarıdır.
 • Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ 31 Ocak 2018 Öncesi 31 Ocak 2018 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişibaşı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişibaşı
Elexus Hotel 890 € 630 € 950 € 690 €
Erken konaklama ücretleri 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödeme yapılması durumunda geçerlidir.

 • Yukarıda yer alan paket fiyatlar 19 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklamayı içermektedir.
 • Ücretler KDV'den muaftır.
Dış Katılımcı Ücreti (kişi başı / günlük): 50 €;

* Kongre otelinde konaklamayan katılımcılardan alınacak dış katılımcı fiyatına 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.
Menu
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
 • Bildiriler, değerlendirilmek için sözel ve poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 15 Ağustos 2018'dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre elektronik kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiriler ağırlıklı olarak sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Gönderilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemez.
 • Komitenin belirleyeceği tüm bildiriler sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 2. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 3. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 4. Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında bildiri dışında bir yazı ile belirtilmelidir.
 5. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 6. Bildiriler yazarların ad, soyad, akademik ünvan ve kurumlarını içermelidir.
 7. Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum, adres, telefon ve e-mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 8. İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir.
 9. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 10. Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin / eğitim hastanesinin / hastanenin adı yer almamalıdır.
 11. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılımlıdır.
 12. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak yazılmalıdır.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.
Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Ağustos

POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜL DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
 • Mustafa Cankurtaran
 • Burcu Balam Yavuz
 • İbrahim Kutluer
 • Ahmet Oğuz Ada
 • Taylan Kav
 • Yusuf Tamam
 • Volkan Demir
 • Serdar Yıldız
 • Yavuz Altunkaynak
 • Sevnaz Şahin
ÖDÜLLER
Sözel Bildiri 1.'lik: "5. İlaç ve Tedavi Kongresi" için ücretsiz kayıt hakkı verilecektir.
Sözel Bildiri 2.'lik ve 3'lük ödülü: Sertifika olarak verilecektir.
Menu
GENEL BİLGİLER
Toplantı İsmi
4. İlaç ve Tedavi Kongresi
Kongre Tarihi ve Yeri
4. İlaç ve Tedavi Kongresi 19 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında Elexus Hotel, Girne, K.K.T.C.’de gerçekleştirilecektir.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’dir. Bilimsel programdaki yabancı konuşmacıların görev aldığı oturumlarda simultane tercüme yapılacaktır.
Yaka Kartı
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.
Kongre Kayıt
Kayıt masası; 19 - 23 Eylül 2018 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.
Web Sayfası
Kongre resmi internet sitesi olan www.ilacvetedavidernegi.org adresinden kongre programı, bildiri gönderme koşulları, kayıt konaklama ve transfer bilgileri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.
Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son gününde kayıt masasından verilecektir.
Menu
İLETİŞİM
Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Burcu Balam Doğu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Geriatri Bilim Dalı
Tel:+90 312 305 15 38
bbdogu@yahoo.com