• İTK 2019

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA CANKURTARAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
TAYLAN KAV
SAYMAN
BURCU BALAM DOĞU
SEKRETER
İBRAHİM KUTLUER
ÜYE
YAVUZ ALTUNKAYNAK