BİLİMSEL KONU BAŞIKLARI

Ace İnhitörü Seçimi
ACE Ve ARB Artılar Eksiler
Acilde Ağrı Kesici Seçimi
Addison Hastası Teşhis, Tedavi
Adecanumab Neler Getirecek Tedaviye?
Ağrı Tedavisinde Güncelleme 2022 Ve Yan Etkiler
Ağrılı Hastada Pratik Öneriler
Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı İlaç Oturumu
Akromegali Yaklaşım
Akut Renal Yetmezlik Yaklaşım
Alfa Blokerlerin Nefroloji Pratiğinde Yeri
Alfalipoik Asit
Allerji İmmünoloji Paneli
Anemi Sedim Yüksekliğine Yaklaşım
Ankilozan Spondilitli Tedavisinde Etkinlik
Ankilozan Spondilitli Tedavisinde Güvenlik
Antiaging Pratik Öneriler
Antibiyotikler
Antihistaminikler
Antipsikotikler; Kalp ve Beyin Riskleri
Apiksoban
ARNI Pratik Bilgiler
AS Tanısında Gecikiyor muyuz?
Aspirin Kime Verelim Kime Vermeyelim?
Aspirin, Klopidogrel
Astım İlaçlarında Akılcı Kullanım
Bakım Üzerine Net Mesajlar
Bakımevinde Palyatif Bakım
Bakımevinde Sorunlar Çözüm Önerileri
Bakımevinden Olumlu Örnekler Uygulamalar
Bakımın Organizasyonu: Evde, Hastanede, Bakımevinde
Başağrısı Birinci Basamak
Bazal Bolus, Bazal Plus İnsülin Uygulaması
Bazal İnsülin, Daha Da Uzun Etkili İnsülinler
Behçet Hastalığı ve Romatoloji
Betabloker İlaçlar Artılar Eksiler
Betablokerler ve Hipertansiyonda Kullanımı
Bifazik İnsülin Tedavisi
Bilim Ölçütlere Giriş, Tarihçe ve Önemi
Bilimsel Dergiler, Tercihlerimizi Yönlendiren Faktörler: Nelerden Etkileniyoruz?
Bilimsel Literatürün Bilimi: Bilim-Ölçütler ve Tıbbi Literatüre Etkisi
Bir Eczacı Hekim Elele Akılcı İlaç Kullanımı
Byetta
Cerrahi Aneztezi Yoğun Bakım İlaç ve Tedavi Alanları
Cilt Lekesi Probleminde Çözümler
Çinko Kimlere Ne Kadar Önerelim?
Çok Yazılan İlaçlara Pratik Öneriler
Dabigatran Artılar Eksiler
Dahiliye ve Yan Dallarında İlaç Tedavisi-1
Demans Hastasında Malnutrisyon Ürün Seçimi
Demansta Beslenme
Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi
Denozumab
Dergi Etki Faktörü ve Çeyreklikler. Neden Önemli? Neden Tehlikeli?
Dermatoloji Paneli
Dislipidemi Tedavisi 2022
Diüretik Seçimi Ne Amaçla Hangisi, Nelere Dikkat Edelim?
Diyabet ve Hipoglisemi
Diyabetik Hastada Malnutrisyon Ürün Seçimi
Diyabette Görece Yeni İlaçlarda Deneyimler
Diyabette Hipogliseminin Önemi
Diyaliz Hastası Yönetimi Doğrular Yanlışlar Nefrolojide Eritropetin Kullanımı
Dostinex Kullanımı Pratik Öneriler
DPP4 Artılar Eksiler Farklar
DPP4, Pioglitazone, Gliklazid 2022
DPP4’ler ve Böbrek
DPP4’ler ve Kalp
Duloksetin Pratik Öneriler
Duloxetin
Eczacı ve Hekim İş birlikleri, Birlikten Kuvvet Doğar
Epilepside Hasta Takibi
Epilepside İlaç Seçimi
Erişkinde Allerji Testleri
Evde Yaşlı Bakımı Pratik Öneriler
Fabry Hastalığı ve Böbrek
Farklı Alanlarda Olgularla Malnutrisyon Tedavisi ve Ürün Seçimi
Farklı Disiplinlerden İlaçlar Tedaviler 2022
Farklı Endokrinolojik Hastalıklarına Bakış
Fitoterapi/Fonksiyonel Tıp Paneli
Fizik Tedavi ve Romatoloji İlaçları Paneli
Gastroenteroloji Paneli
Gauche mi? Wilson mu?
Gelecekteki Tedaviler
Gingko Biloba Doğrular Yanlışlar
Gingko Biola ve Demansta Kullanımı
Gliklazid Diyabet Tedavisinde Güncel Yeri
Gliklazide Güncel Konumlandırma ne Olmalı?
Glp Analogları Yan Etki Yönetimi
GLP ve Diyabet Tedavisinde Konumlandırma Nerede Olmalı?
Glukozaminler
Glutatyon Uygulaması Kime ve Nasıl Olmalı?
Göğüs Hastalıkları Paneli
Gut Tedavisinde Hasta Takibi
Günlük Yaşam Aktivitelerinin ve Kronik Hastalıkların Gastroözofageal Reflü Hastalığı Üzerine Etkisi
Hangi Kalsiyum Kanal Blokeri Kime?
Hashimota Tedavisi Doğrular Yanlışlar
Hastanede Yaşlı Bakımının Organizasyonu
Hematoloji Paneli
Hipertansiyon Tedavisi 2022
Hipertansiyon Tedavisi Nelere Dikkat Edelim, Nasıl İlaç Seçelim?
Hipertansiyonda Doğru Kombinasyon, Yanlış Kombinasyon
Hipertiroidizm İlaçları Pratik Öneriler
Hipotiroidizm İlaçları Pratik Önerler
Hücre Yaşlanması ve İlaçlar
İBH İlaçları 2022
İBS İlaçları Elimizde Ne Var?
İç Hastalıkları İlaçlarından Örnekler
İmmunonutrisyon Ürünleri Hangi Hastalarda?
İnsülin Detemir Artılar Eksiler
İnsülin Gilarjin Artılar Eksiler
İvabrabine
İvig Tedavisi
Kalbi Koruyan Diyabet İlaçları Pratik Yaklaşım
Kalp Yetmezliği Tedavisi 2022
Kalsiyum Kanal Blokerleri Artılar Eksiler
Kanser Dışı Opioid Kullanımı Pratik Noktalar
Kanser Hastasında Beslenme Destek Tedavisi
Kardiyometabolik İlaçlar
Kardiyovasküler Güncelleme 2022
Kardiyovasküler İlaçlar Paneli
KBY Hastası Takibi
KBY Hastasında Beslenme Destek Tedavisi ve Malnutrisyon Ürün Seçimi
KCFT Yüksekliği Yaklaşım
Kim Epilepsi Kim Değil?
Kim Parkinson, Kim değil?
Klopidogrel Kardiyoloji Kullanımı
KOAH
KOAH Alevlenme Sebepleri ve Tedavisi
Kolinestraz Yan Etki Yönetimi
Kollajen Ürünler
Kolon Kanseri Tedavisinde Güncel Durum
Konstipasyon İlaçları
Kontrast Nefropati
L Dopa Artılar Eksiler
Linagliptin Artılar Eksiler
Magnezyum Kime Ne Zaman Hangisi?
Magnezyum, Vitamin D, Çinko, Vitamin C
Malnutrisyon Sahadan Yansımalar
Malnutrisyon Tedavisi 2022
Malnütrisyon Ürünleri Pratik Bilgiler 2022
Mantar Tedavisi
Mantle Hücreli Lenfomada Tedavi
MDS Nasıl Tanıyalım, Yaklaşım?
Memantin Erken mi? Geç mi? Kombine Edelim
Meme Kanseri Güncel Tedavi Alternatifleri
Metabolik Sendrom Yönetimi
Migrende Botoks Tedavisi
MOG Antikorları İle İlişkili Hastalıklar
MS Paneli
N Asetil Sistein
Nazokomial Pnömoni Tedavisi
Ne Zaman PEG, PEG Ürünleri Nasıl Seçiyoruz?
Nefroloji İlaçları Paneli
Nefroloji Pratiğinde Vitamin D Kullanımı
NSAII
NSAİİ İlaç, Ne Farkları var? Nasıl Seçelim?
Obezite 2022 ve Tedavisi
Obezite Ameliyatı Olmaya/Yapmaya Nasıl Karar Verilir?
Obezite Cerrahi Sonrası Hasta Takibi
Obezite Cerrahi Tedavisi
Obezite İlaç Tedavisi
Obezite Olgusu Tedavi
Obezite Tedavisinde Hasta Faktörü
Olgularla İnsülin Kullanımı
Omega 3 Ama Hangisi, Kime?
Omega3, Koenzim Q10, Alfalipoik Asit
Onkoloji Hastasında Bulantı Kusma Yönetimi
ONS ama Hangisi?
ONS Deyip Geçmeyin, Ürünleri Tanıyalım, Reçete Yazmanın İncelikleri
Ortostatik Hipotansiyon Nasıl Yaklaşalım
Ozon
Ozon PRP Kök Hücre Nöralterapi
Palyatif Bakımdan Olgu Örnekleri
Palyatif Bakımda Ağrı Tedavisi
Palyatif Bakımda Malnütrisyon Desteği
Palyatif Renal Bakım
Parasetamol
Parasetamol ve Yaşlı
Parenetral Demir Tedavisi ve Dahiliye
Parkinson İlaçlarında Doz Ayarlaması Pratik Noktalar
Parkinson’da Akılcı İlaç Kullanımı
Patch mi? Hap mı Başlayalım?
PEG Hastasının Yolculuğu, Açma, Takip, Ürün Seçimi
Piogliatazone Vaka ile Kısa Mesajlar
Pioglitazon Artılar Eksiler
Pioglitazon ve Kalp
Pioglitazon ve Yağlı Karaciğer
Pioglitazone Ek Yararlar Neler?
Playatif Bakımın Yönetimi
Polikistik Over Hastasına Yaklaşım
PPI Genel Bakış 2022
PPI Kullanımı İlaç Etkileşimleri ve Uzun Dönem Riskleri
Pratik Tedaviler, Az Bilinenler
Pregabalin, Gabapentin
Pregabalin, Gabapentin ve Ağrı Tedavisi
Primer İmmun Yetmezlik ve Covid 19
Proteinürisi Olan Hastaya Yaklaşım
Psikotrop İlaçlar Sık Görülen Yan Etkiler
RA Tedavisinde Yeni Ne Var?
Rivoraksanab Artılar Eksiler
Romatoid Artrit Tedavisi Etkinlik
Romatoid Artrit Tedavisi Güvenlik
Romatoloji ’de Güncelleme 2022
Romatolojide Steroid Tedavisi, Nelere Dikkat Edelim?
Ryzodeg
Ryzodeg Artılar Eksiler
Sarkopeni Tedavisinde Elimizde Neler Var?
Senil Tremor İlaçları
Senil Tremor ve Tedavisi
SGLT Artılar Eksiler Endokrinolog Bakış Açısı
Sglt İnhibitörleri ve Kardiak Koruma
Sglt İnhibitörleri ve Renal Koruma
SGLT İnhibitörlerinde Sahadan Deneyimler
SGLT Nelere Dikkat Edelim?
SGLT ve Böbrek
SGLT ve GLP Dosyası
SGLT ve Kalp
Sitagliptin Artılar Eksiler
Skleroderma Tanı ve Tedavide Yeni Ne Var?
Skolyoz Cerrahi Tedavi
Skolyoz Konzervatif Tedavi
Skolyoz Radyolojisi
Skolyoz Tanısı, Sınıflaması, Neden Önemli?
Soliqua
Spiranalakton Dahiliyede Kullanımı ve Dozları
SSRI Yan Etkileri
Standart Ürün mü? Özellikli Ürün mü? Olgularla Karar Zamanı
Statin
Teriparatide
Tiroid İlaçları Pratik Öneriler
Tramadol, Kodein
Trulicity
Tujou
Tujou Artılar Eksiler
Tüm Yönleri ile Kas Gevşetici Kullanımı, Pratik Öneriler
Tüm Yönleriyle Skolyoz ve Tedavisi
Türkiye’de Akılcı İlaç Politikaları Güncel Durum
Ürtiker ve Ekzema Tedavisi
Venöz Yetmezlik İlaçları
Vertigo İlaçları
Vildagliptin Kimlerde Tercih Edilmeli Artılar Eksiler
Vitamin B12
Vitamin C Doğrular, Yanlışlar
Vitamin D
Vortioksetin Artılar Eksiler
Warfarin, YOAK
Yanık ve Yanıkta Anestezi
Yeni Tanı Hastada Tedavi Seçenekleri, Nasıl Başlayalım?
Yoğun Bakımda Malnutrisyon Tedavisi
Yoğun Bakımda Septik Şok Tedavisi
Yoğun bakımda Sıvı Elektrolit Desteği
Yoğunbakımda Hipohipernatremi Tedavisi
Zolendronik Asit