BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
 • Bildiriler sözel ve e-poster bildiri olarak kabul edilecektir. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir ve sunulabilir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 26 Ağustos 2022'dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kabul edilen tüm bildiriler kongre elektronik kitabında yayınlanacaktır. Kongre bitiminde sunulan bildiriler kongre bitiminden 2 hafta sonra web sayfasında yayınlanacaktır.
 • 31 Ağustos tarihine kadar kayıtlarınızı yapmanızı rica ederiz. Kayıt yapılmayan bildiriler elektronik kitapta yer almayacaktır.
 • Kabul edilen sözel bildiriler sunan yazarın gelmemesi durumunda, yazarlardan herhangi biri sunum yapabilecektir. Bildiri özetinde ismi yer almayan sunum yapamayacaktır.

SÖZEL BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 2. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 3. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır. Tez başta olmak üzere tam metin bildiri gönderimde bu kısıtlama yoktur.
 4. Bildiriler yazarların ad, soyad, akademik ünvan ve kurumlarını içermelidir.
 5. Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum, adres, telefon ve e-mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 6. İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir.
 7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 8. Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin / eğitim hastanesinin / hastanenin adı yer almamalıdır.
 9. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılımlıdır.
 10. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak yazılmalıdır.

Bildiri Gönderim Tarihi: 26 Ağustos 2022

ÖDÜLLER
Sözel Bildiri 1.'lik: "8. İlaç ve Tedavi Kongresi" için ücretsiz kayıt hakkı verilecektir.
Sözel Bildiri 2.'lik ve 3'lük ödülü: Sertifika olarak verilecektir.
KONUŞMA METİN ÖZETLERİ

Konuşma metin özetleri elektronik kitap da yer alacaktır.