BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
 • Bildiriler, sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildirilecektir.
 • Bildiriler, değerlendirilmek için sözel ve poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 31 Temmuz 2018'dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre elektronik kitabında yayınlanacaktır.
 • Gönderilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemez.
 • Komitenin belirleyeceği 30 bildiri sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 2. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 3. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 4. Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında bildiri dışında bir yazı ile belirtilmelidir.
 5. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 6. Bildiriler yazarların ad, soyad, akademik ünvan ve kurumlarını içermelidir.
 7. Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum, adres, telefon ve e-mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 8. İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir.
 9. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 10. Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin / eğitim hastanesinin / hastanenin adı yer almamalıdır.
 11. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılımlıdır.
 12. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak yazılmalıdır.
Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.
Bildiri Gönderimi İçin: neriman.kose@dmrturizm.com.tr
Bildiri Gönderim Tarihi: 31 Temmuz 2018
ÖDÜLLER
1. Bildiri: 1.000 TL
2. Bildiri: 750 TL
3. Bildiri: 500 TL tutarında, ödüllendirilecektir.